Для роботи з даними можна використовувати публічний модуль аналітики  https://bi.prozorro.sale/#/. Доступні готові візуалізації даних з системи електронних аукціонів та експорт даних у Excel для подальшого аналізу

Структура публічного модулю аналітики

Загальний модуль аналітики

У загальному модулі відображається інформація по всіх наявних напрямках роботи

ВІ для продажу необробленої деревини

Відображається інформація виключно по процедурах продажу необробленої деревини

ВІ для земельних торгів

Відображенні інформації по земельних торгах (оренда землі, продаж землі, продаж з переважним правом)


Інтерпретація основних показників

Кількість аукцінов - загаль кількість аукціонів в системі
Дохід - визначається як сумма переможних пропозицій (для завершених аукціонів) або сумма найвищих пропозицій (для аукціонів, які знаходяться в статусі "Кваліфікація").
Оголошена вартість - сукупна вартість виставлених лотів
Кількість пропозицій - середня кількість пропозицій на аукціон. Для розрахунку враховуються процедури у статусах "Очікується опублікування протоколу", "Очікується підписання договору", "Очікується оплата", "Очікується рішення про викуп", "Аукціон завершено. Договір підписано".
% успішних торгів - відношення кількості процедур, які дійшли до статусу "Кваліфікація" до загальної кількості процедур, без урахування процедур у статусі "Аукціон скасовано" та "Прийняття заяв на участь".
Збільшення стартової ціни - середньозважений показник збільшення ціни, розраховується як різниця між "Сумою переможної пропозиції" та "Оголошеною Вартістю" (для завершених аукціонів) або різниця між "Максимальною пропозицією" і "Оголошеною вартістю" (для аукціонів, які знаходяться в статусі "Кваліфікація").
Кількість учасників - загальна кількість учасників, котрі подали пропозиції хоча б у один аукціон